Crawford & Companys information till kunder och samarbetspartners


Det är med stor glädje vi kan meddela att Crawford & Company (Sweden) AB per den 1 december 2011 har anställt de idag tre heltidsanställda personerna i Skadejuridik i Norden AB med säte i Malmö, nämligen Olof Omdal, Stefan Persson och Fredrik Omdal. Bengt Wennerberg och Göran Peterson, som idag arbetar som timanställda i Skadejuridk i Norden AB, fortsätter sina timanställningar hos Crawford & Company

Med anställningen av Olof, Stefan och Fredrik stärker vi ytterligare vår kompetens inom framför allt ansvars- och entreprenadskador men vi stärker också vår position i södra Sverige där ambitionen är att växa ytterligare samt kunna vara en lokal leverantör av samtliga skaderegleringstjänster i framtiden. Skadejuridik i Norden AB kommer att i egen regi slutbehandla skadeärenden som är pågående per den 1 december 2011. Samtliga skador som anmäls till Skadejuridik fr o m 1 december kommer att handläggas av Crawford & Company, men under tidigare gällande avtal mellan respektive parter.

Skadejuridiks kunder får genom ovanstående lösning tillgång till hela Crawfords internationella nätverk av skadereglerare och experter inom samtliga försäkringsområden samt även tillgång till kundanpassade systemlösningar.

Crawford & Company kommer från den 1 december att överta Skadejuridiks kontorslokaler på Scheelegatan 3A i Malmö.

Nya kontaktuppgifter fr o m 2011-12-01 är följande:

Crawford & Company (Sweden) AB
Besöks- och postadress: Scheelegatan 3A, 212 28 Malmö
Telefon: 040-680 33 80
Fax: 040-680 33 89

Namn Telefon
Olof Omdal 040-680 33 81
Stefan Persson 040-680 33 82
Fredrik Omdal 040-680 33 85
Christer Dahlberg 040-680 33 84
Bengt Wennerberg 0708-64 78 43
Göran Peterson 0708-64 78 44

Crawford & Company är världens ledande aktör inom fristående skadereglering och tillhörande lösningar. Crawford & Company är också den ledande aktören i Sverige inom detta område med närmare 90 anställda fördelade på fyra kontor, Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall och erbjuder all typ av skadereglering.

Eventuella frågor kring ovanstående besvaras i först hand av
Claes Frick, VD, Tel 0709-11 60 60
E-mail claes.frick@crawco.se
eller
Olof Omdal, Tel 0708-64 78 41
E-mail olof.omdal@skadejuridik.se



Tidigare nyheter
Crawford & Companys information till kunder och samarbetspartners 2011-11-25
Dom om försäkringsvillkor, ang. ersättning för byggnadsskada 2011-06-21
Stat och kommun får rätt i tvister om trafikskadeersättning 2011-06-14
13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig 2011-05-13
Hovrätten anser rätten till försäkringsersättning är preskriberad 2011-05-02
Hovrätten tolkar entreprenadbestämmelse 2011-04-19
Grundutbildning i ansvarsskadereglering avslutad 2011-04-07
Tydligare preskriptionsregler vid försäkringsersättning 2011-03-29
Hovrätten omvandlar vite till skadestånd 2011-03-04
Hovrätten avgör frågan om hur angivande av försäkringstid i försäkringsbrev skall tolkas. 2011-02-26
Kommun ansvarig på grund av bristande information om planerad va-anläggning 2011-01-21
Vi på Skadejuridik i Norden AB önskar alla läsare ett gott slut och ett Gott Nytt ÅR! 2010-12-31
Miljööverdomstolen fastställer kommuns ansvar för stopp i avloppsledning 2010-12-30
Högsta domstolen begränsar regressrätten pga vitesklausul 2010-12-28
Hovrätten avgör fall om gränsdragning vid trafikskada 2010-12-23
Länsförsäkringar förlorar skadeståndstalan mot 15-åring. 2010-12-20
Skadeståndsansvar införs för föräldrar 2010-11-12
Diskrimineringsombudsmannen förlorade mål mot Vetlanda kommun 2010-10-29
Skadejuridik flyttar till större kontor och söker nya medarbetare 2010-10-27
Kommun bröt mot LOU 2010-09-07
Konsulter! Glöm inte avbrottsförsäkringen 2010-08-27
Ej strikt ansvar för översvämning från dike 2010-08-26
Fyrverkeripjäs som antänt skola bedöms inte som uppsåtsbrott 2010-08-12
Grattis elever och personal på Killebäckskolan! 2010-08-03
Nya lagar från halvårsskiftet 2010-07-01
Skadejuridik utbildar ansvarsskadereglerare i Malmö 2010-06-28
Nordisk konferens om kommunala risker 2010-06-05
HD har avvisat påstående om dolt fel 2010-05-27
Anlagd brand i kulturhus i Hammenhög 2010-05-26
Försäkringsbedragare ska betala 40 miljoner 2010-04-13
Förstärkt integritetsskydd 2010-03-05
HD avvisaren fastighetsägares talan mot en kommun 2010-03-04
Vite omvandlas inte till skadestånd vid försäkring 2010-03-01
Skadestånd i avtalsförhållande, ny bok av Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger. 2010-02-15
Skadejuridik inför dygnetruntjour. 2009-12-18
Advokatutbildning om Risker och Försäkring 2009-12-01
Inget skadestånd för oförsäkrad fartygsägare. 2009-11-17
Regress mot unga brandvållare. 2009-11-06


Vilken kompetens söker du?
Här har vi delat upp våra områden så att du på ett lätt sätt skall kunna hitta just den kompetens du behöver hjälp med.
Kontakta oss
Fyll i din epostadress i fältet nedan så återkommer vi till dig.