13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig

Den 3 december 2002 anlade en 13-årig flicka brand i affären Hemköp i Landskrona. Den byggnad i vilken affären och varuhuset Åhléns var inrymda blev i det närmaste totalförstörd. Flickan var föremål för vård enligt lagen om vård av unga och hade tillfälligt placerats i föräldrahemmet. Lunds tingsrätt ansåg att Landskrona kommun varit försumlig vid placeringen av flickan och förpliktade kommunen att betala skadestånd till två försäkringsbolag som ersatt fastighetsägaren och Hemköp för skadan. Även hovrätten finner att kommunen är skyldig att betala skadestånd men sätter ner skadeståndet.

Den 13-åriga flickan hade varit föremål för vård under ett par år. Hon hade varit placerad på hem för vård och boende. Hon var mycket rymningsbenägen och anlade brand under rymningarna. Under hösten 2002 hade flickan varit inlagd på Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik (BUP), men BUP ansåg henne medicinskt färdigbehandlad och skrev ut henne. Kommunen placerade då flickan i föräldrahemmet utan annan tillsyn än en resursperson några timmar per dag.

Hovrätten, liksom tingsrätten, underkänner kommunens invändningar att det var vårdnadshavaren i stället för kommunen som var ansvarig för flickans tillsyn, att det fanns en överenskommelse med BUP om att flickan skulle få vara kvar där tills annan lämplig placering fanns, att BUP förordat placering i hemmet och att BUP gett kommunen anledning att tro att flickan inte längre var farlig för sig och sin omgivning.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att kommunen varit försumlig vid placeringen av flickan i föräldrahemmet utan att vidta andra åtgärder för tillsynen av flickan än en resursperson under begränsad tid. Hovrätten tillämpar en annan bestämmelse om skadeståndsskyldighet, vilket får till följd att hovrätten sätter ner skadeståndet till 50 miljoner kr. Beloppet motsvarar vad hovrätten anser att kommunens ansvarsförsäkring borde ha omfattat.

(www.domstol.se)

Hovrättens dom meddelades 2011-05-12 och kan beställas hos info@skadejuridik.seTidigare nyheter
Crawford & Companys information till kunder och samarbetspartners 2011-11-25
Dom om försäkringsvillkor, ang. ersättning för byggnadsskada 2011-06-21
Stat och kommun får rätt i tvister om trafikskadeersättning 2011-06-14
13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig 2011-05-13
Hovrätten anser rätten till försäkringsersättning är preskriberad 2011-05-02
Hovrätten tolkar entreprenadbestämmelse 2011-04-19
Grundutbildning i ansvarsskadereglering avslutad 2011-04-07
Tydligare preskriptionsregler vid försäkringsersättning 2011-03-29
Hovrätten omvandlar vite till skadestånd 2011-03-04
Hovrätten avgör frågan om hur angivande av försäkringstid i försäkringsbrev skall tolkas. 2011-02-26
Kommun ansvarig på grund av bristande information om planerad va-anläggning 2011-01-21
Vi på Skadejuridik i Norden AB önskar alla läsare ett gott slut och ett Gott Nytt ÅR! 2010-12-31
Miljööverdomstolen fastställer kommuns ansvar för stopp i avloppsledning 2010-12-30
Högsta domstolen begränsar regressrätten pga vitesklausul 2010-12-28
Hovrätten avgör fall om gränsdragning vid trafikskada 2010-12-23
Länsförsäkringar förlorar skadeståndstalan mot 15-åring. 2010-12-20
Skadeståndsansvar införs för föräldrar 2010-11-12
Diskrimineringsombudsmannen förlorade mål mot Vetlanda kommun 2010-10-29
Skadejuridik flyttar till större kontor och söker nya medarbetare 2010-10-27
Kommun bröt mot LOU 2010-09-07
Konsulter! Glöm inte avbrottsförsäkringen 2010-08-27
Ej strikt ansvar för översvämning från dike 2010-08-26
Fyrverkeripjäs som antänt skola bedöms inte som uppsåtsbrott 2010-08-12
Grattis elever och personal på Killebäckskolan! 2010-08-03
Nya lagar från halvårsskiftet 2010-07-01
Skadejuridik utbildar ansvarsskadereglerare i Malmö 2010-06-28
Nordisk konferens om kommunala risker 2010-06-05
HD har avvisat påstående om dolt fel 2010-05-27
Anlagd brand i kulturhus i Hammenhög 2010-05-26
Försäkringsbedragare ska betala 40 miljoner 2010-04-13
Förstärkt integritetsskydd 2010-03-05
HD avvisaren fastighetsägares talan mot en kommun 2010-03-04
Vite omvandlas inte till skadestånd vid försäkring 2010-03-01
Skadestånd i avtalsförhållande, ny bok av Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger. 2010-02-15
Skadejuridik inför dygnetruntjour. 2009-12-18
Advokatutbildning om Risker och Försäkring 2009-12-01
Inget skadestånd för oförsäkrad fartygsägare. 2009-11-17
Regress mot unga brandvållare. 2009-11-06


Vilken kompetens söker du?
Här har vi delat upp våra områden så att du på ett lätt sätt skall kunna hitta just den kompetens du behöver hjälp med.
Kontakta oss
Fyll i din epostadress i fältet nedan så återkommer vi till dig.