Ej strikt ansvar för översvämning från dike

Normalt rinner regnvatten i en bäck och genom en vägtrumma, som anlagts på en grannfastighet, men i det här fallet tog vattnet en annan väg. Länsförsäkringar gjorde gällande att orsaken till detta var att trumman dels var igentäppt av grenar, stenar m.m. dels också att trumman var underdimensionerad. Som rättslig grund angav Länsförsäkringar Miljöbalkens regler om strikt ansvar för miljöstörning enl. 32 kap. 3§, alt. ansvar enligt Miljöbalken 11 kap. 7§ . Det senare lagrummet medför, enligt Länsförsäkringar, att ansvaret är strikt.

Enligt tingsrättens mening innebär grävning i vattenområde och att lägga ner en trumma i ett dike en sådan åtgärd som typiskt sett kan förändra vattenförhållandena och därmed förorsaka störningar för omgivningen. Tingsrätten konstaterade dock, att ”Översvämningsskador på grund av nederbörd i fall vatten tränger in från närliggande fastighet skall inte bedömas enligt den aktuella bestämmelsen (32 kap. 3 § 1st., red. anm.)

Tingsrätten fann inte heller att Länsförsäkringar kunnat styrka orsaksambandet, dvs att orsaken till det inträngande vattnet varit den aktuella trumman eller att denna varit feldimensionerad. Inte heller har Länsförsäkringar kunnat påvisa försummat underhåll av trumman. Käromålet ogillades.
Önskar ni läsa domen i sin helhet - skicka ett mail till info@skadejuridik.seTidigare nyheter
Crawford & Companys information till kunder och samarbetspartners 2011-11-25
Dom om försäkringsvillkor, ang. ersättning för byggnadsskada 2011-06-21
Stat och kommun får rätt i tvister om trafikskadeersättning 2011-06-14
13-årig flicka anlade storbrand – kommun skadeståndsskyldig 2011-05-13
Hovrätten anser rätten till försäkringsersättning är preskriberad 2011-05-02
Hovrätten tolkar entreprenadbestämmelse 2011-04-19
Grundutbildning i ansvarsskadereglering avslutad 2011-04-07
Tydligare preskriptionsregler vid försäkringsersättning 2011-03-29
Hovrätten omvandlar vite till skadestånd 2011-03-04
Hovrätten avgör frågan om hur angivande av försäkringstid i försäkringsbrev skall tolkas. 2011-02-26
Kommun ansvarig på grund av bristande information om planerad va-anläggning 2011-01-21
Vi på Skadejuridik i Norden AB önskar alla läsare ett gott slut och ett Gott Nytt ÅR! 2010-12-31
Miljööverdomstolen fastställer kommuns ansvar för stopp i avloppsledning 2010-12-30
Högsta domstolen begränsar regressrätten pga vitesklausul 2010-12-28
Hovrätten avgör fall om gränsdragning vid trafikskada 2010-12-23
Länsförsäkringar förlorar skadeståndstalan mot 15-åring. 2010-12-20
Skadeståndsansvar införs för föräldrar 2010-11-12
Diskrimineringsombudsmannen förlorade mål mot Vetlanda kommun 2010-10-29
Skadejuridik flyttar till större kontor och söker nya medarbetare 2010-10-27
Kommun bröt mot LOU 2010-09-07
Konsulter! Glöm inte avbrottsförsäkringen 2010-08-27
Ej strikt ansvar för översvämning från dike 2010-08-26
Fyrverkeripjäs som antänt skola bedöms inte som uppsåtsbrott 2010-08-12
Grattis elever och personal på Killebäckskolan! 2010-08-03
Nya lagar från halvårsskiftet 2010-07-01
Skadejuridik utbildar ansvarsskadereglerare i Malmö 2010-06-28
Nordisk konferens om kommunala risker 2010-06-05
HD har avvisat påstående om dolt fel 2010-05-27
Anlagd brand i kulturhus i Hammenhög 2010-05-26
Försäkringsbedragare ska betala 40 miljoner 2010-04-13
Förstärkt integritetsskydd 2010-03-05
HD avvisaren fastighetsägares talan mot en kommun 2010-03-04
Vite omvandlas inte till skadestånd vid försäkring 2010-03-01
Skadestånd i avtalsförhållande, ny bok av Bertil Bengtsson, Harald Ullman och Sven Unger. 2010-02-15
Skadejuridik inför dygnetruntjour. 2009-12-18
Advokatutbildning om Risker och Försäkring 2009-12-01
Inget skadestånd för oförsäkrad fartygsägare. 2009-11-17
Regress mot unga brandvållare. 2009-11-06


Vilken kompetens söker du?
Här har vi delat upp våra områden så att du på ett lätt sätt skall kunna hitta just den kompetens du behöver hjälp med.
Kontakta oss
Fyll i din epostadress i fältet nedan så återkommer vi till dig.