Vi finns för att hjälpa enskilda att få rätt ersättning vid personskada.

Trafikskada – Personskada

juridik skadejuridik mc

Att drabbas av personskada vid trafikolycka kan ge känslan av att världen vänds upp och ner. Att själv behöva hålla kontakt med försäkringsbolag och försäkringskassan med mera, kan kännas tungt och svårt. Vi erbjuder trygg och kompetent juridisk rådgivning. Att anlita oss är i regel helt kostnadsfritt för dig.

Ersättning vid trafikskada

trafikskada skadejuridik mc

Du kan få ersättning för:
Kostnader
Sveda och värk
Inkomstförlust
Bestående men (invaliditet)
Lyte och särskilda skadeföljder, exempelvis ärr och tandskador.

Juridiskt ombud

Manuela Cendron

Som Ditt juridiskt ombud sköter vi alla kontakter med försäkringsbolaget. Vid vårt biträde ser vi till att försäkringsbolaget får alla relevanta handlingar, framställer för Din räkning yrkanden om ersättning och argumenterar för Din sak.

Ring 076-880 56 27 för gratis rådgivning

eller

ArbetsskadaBarnskadaOlycksfallsskadaPatientskadaTrafikskadaÄrrskadaÖverfallsskada

Vi är specialiserade inom skadeståndrätt och personskaderätt.
M C Skadejuridik AB erbjuder juridiskt råd och stöd och arbetar för att du ska få rätt ersättning för din personskada – trafikskada vid trafikolycka eller annan personskada så att du kan känna dig trygg.

Hur kan vi hjälpa dig?
– Vi hjälper dig till den ersättning du har rätt till om du drabbat av personskada vid trafikolycka eller annan olycka.
– Vi ger dig stöd med ett personligt engagemang och kompetent hjälp i vårt uppdrag som juridiskt ombud.
– Vi arbetar för att du ska få all den ersättning, från aktuell försäkring, som du har rätt till med bästa möjliga utfall.

M C Skadejuridik AB är samarbetsjurist åt Svenska Taxiförbundet och Sveriges MotorCyklister 

Om oss

Manuela Cendron

Manuela Cendron, jur. kand, representerar företaget och har 10 års erfarenhet av personskador och 5 års erfarenhet av skadestånds- och försäkringsrättsliga ärenden som skadereglerare på ett av de större nordiska försäkringsbolagen samt haft uppdrag som sakkunnig, gällande personskadeersättning, hos Statens Skaderegleringsnämnd. Manuela Cendron innehar Svensk Försäkrings Nämnders generella godkännande som ombud i trafikskadeärenden. 

Gratis telefonrådgivning – ring 076-880 56 27